Xarxes i seguretat informàtica

El nostre servei de manteniment de xarxes i seguretat va néixer fa anys per atendre les necessitats de les empreses que, en aquell moment, eren les úniques que connectaven diversos ordinadors i, per tant, tenien xarxes informàtiques.

L’evolució de les infraestructures de telecomunicacions, d’internet i la hiperconnectivitat actual de tots els dispositius electrònics a les llars han fet que el manteniment de xarxes i seguretat també sigui una tasca que oferim a particulars i, lògicament, a domicili (on hi ha la infraestructura a examinar).

En el cas de les empreses, la bona sincronització dels equips i la privadesa de la xarxa continua essent la finalitat del manteniment. En el cas dels domicilis particulars, la correcta connexió i funcionament de dispositius molt diferents sol ser la principal font de conflictes pels clients, quedant en segon pla, però no menys important, la seguretat de la xarxa.