Reparació d’ordinadors i portàtils

El 95% de les avaries que arriben al nostre taller informàtic es poden arreglar, al marge de les causes que hagin provocat la incidència.

La major part de les reparacions d’ordinadors de sobretaula i portàtils tenen a veure amb accidents, deteriorament dels components o mals hàbits d’ús dels equips.

Les avaries més habituals depenen del tipus d’ordinador, per exemple, en els portàtils, les frontisses de les pantalles es trenquen sovint o el sobreescalfament provoca l’envelliment prematur dels components.

Torres PC, iMac, barebones (miniordinadors), portàtils… tots tenen característiques especials però al taller tenim solucions per cada cas.