Venda de programes informàtics (software)

A banda del sistema operatiu (que també és un conjunt de programes informàtics), l’oferta de software que hi ha al mercat és gairebé infinita i, pràcticament tota, es pot aconseguir a través d’internet.

Malgrat això, per a aquells particulars o empreses que preferiu comprar el software en un suport físic o voleu que us ho instal·lem i configurem, també ho fem al nostre taller. En aquests casos, els programes inclouen un CD, un llibret d’instruccions i la garantia.

Els programes que més habitualment ens demanen són, sense entrar a comparar marques comercials, els paquets d’ofimàtica, els antivirus i, en el cas d’empreses o autònoms, software específic de comptabilitat.