Revisió i posada a punt d’equips informàtics

La posada a punt de l’equip forma part del manteniment informàtic essencial i consisteix en una revisió completa de l’ordinador. Per dins, per fora i comprovant que tots els components funcioni correctament.

Pel que fa a la part física de l’ordinador, hardware, en revisem l’estat general. Com estan les frontisses de la pantalla dels portàtils, eliminem la pols acumulada en les reixetes de ventilació de les torres o la folgança dels connectors d’USB o HDMI, entre altres. Tot això es comprova i se soluciona.

Hi ha tres elements vitals que necessiten una atenció especial pel bon funcionament de l’ordinador: la font d’alimentació, el disc dur i el processador. Tots tres components no poden presentar cap defecte i al taller tenim eines específiques per detectar qualsevol anomalia.

Quant al programari, software, el més important a tenir en compte és examinar el sistema operatiu i, si s’escau, actualitzar-ho, reparar-lo o reinstal·lar-lo.