Skip to content

Reparació

Tenim un taller informàtic propi on arreglem els equips que es poden traslladar. Ens desplacem a empreses i domicilis particulars quan la reparació no es pot dur a terme de manera remota o és una infraestructura que no es pot moure.

Ordinsa · Serveis Informàtics

Dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i 16:00 a 19:00

Whastapp Ordinsa