Skip to content

Reparació

Tenim un taller informàtic propi on arreglem els equips que es poden traslladar. Ens desplacem a empreses i domicilis particulars quan la reparació no es pot dur a terme de manera remota o és una infraestructura que no es pot moure.

Whastapp Ordinsa